لیست قیمت پرینت رنگی

لیست قیمت پرینت رنگی (به تومان)

نوع کاغذتا 50 عددتا 100 عددتا 200 عددتا 300 عددتا 500 عدد
تحریر 80 گرمیکرو : 4000
دورو : 6500
یکرو : 3500
دورو : 5500
یکرو : 3000
دورو : 5000
یکرو : 2800
دورو : 4600
یکرو : 2500
دورو : 3600
گلاسه 135 گرمیکرو : 5000
دورو : 7500
یکرو : 4200
دورو : 6400
یکرو : 3600
دورو : 6000
یکرو : 3400
دورو : 5400
یکرو : 3000
دورو : 4600
گلاسه 200 گرمیکرو : 5500
دورو : 8500
یکرو : 5000
دورو : 7200
یکرو : 4200
دورو : 6800
یکرو : 4000
دورو : 6000
یکرو : 3500
دورو : 5200
گلاسه 250 گرمیکرو : 6500
دورو : 9500
یکرو : 5500
دورو : 8000
یکرو : 4800
دورو : 7400
یکرو : 4500
دورو : 6700
یکرو : 4000
دورو : 6000
گلاسه 300 گرمیکرو : 7000
دورو : 10000
یکرو : 6300
دورو : 8800
یکرو : 5400
دورو : 8000
یکرو : 5000
دورو : 7400
یکرو : 4500
دورو : 6400
کتان 300 گرمیکرو : 9000
دورو : 14000
یکرو : 8000
دورو : 11000
یکرو : 7000
دورو : 10000
یکرو : 6500
دورو : 9500
یکرو : 6000
دورو : 9000
کوتد 120 گرمیکرو : 5000
دورو : 8000
یکرو : 4200
دورو : 6400
یکرو : 3600
دورو : 6000
یکرو : 3400
دورو : 5400
یکرو : 3000
دورو : 4600
کوتد 200 گرمیکرو : 6500
دورو : 9500
یکرو : 5500
دورو : 8000
یکرو : 4800
دورو : 7400
یکرو : 4500
دورو : 6700
یکرو : 4000
دورو : 6000
پشت چسبدار9000 تومان8000 تومان7000 تومان6500 تومان5000 تومان
لیبل شیشه ای15000 تومان12000 تومان10000 تومان9000 تومان8000 تومان

 

در بخش پرینت رنگی، می توانید بیشتر در مورد پرینت رنگی مطالعه نمایید.